Брошури

Брошурите се од едукативен карактер и се наменети за Потрошувачите за да можат да се запознаат со сите поважни информации кои се поврзани со снабдувањето со топлинска енергија.